လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Monday, January 26, 2009

{လြမ္းည}

***ေရႊပလႅင္ေျခေတာ္ရင္းမွာ
ဒီကဗ်ာရွင္ ၀ပ္ဆင္းခြင့္ျပဳပါ သခင္…
***စႏၵာေဒ၀ီရ့ဲ အလွရိပ္ေအာက္
ႏွင္းေတြ ညွင္းဆဲသမွ်မွာ အလူးအလိမ့္
အထီးက်န္ေျခာက္ေသြ႔စြာနဲ႔ အိပ္မရခ့ဲ…….
ထုိ႔အတူ
***အနာဂါတ္စီးခ်င္းက
ဆင့္စာေတြလက္ခံရင္း
အလွရန႔ံ႔ေသြးတ့ဲ
ကုိယ့္ရ့ဲ အေ၀းက ပန္းကေလး ေရာ
အိပ္စက္ေပ်ာ္ရွာရ့ဲလား?
***အကၽြန္ဟာ
သာမညကဗ်ာပါဘဲ
သာမညရနံ႔ပါဘဲ
တစ္ေယာက္တည္း သက္ျပင္းေတြ ခုိး,ခုိး ေျခြေနခ့ဲ…
သတိရလုိက္တာ အေ၀းက ပန္းကေလးရယ္…
***သစၥာတရားတစ္ခု တုိင္တည္ခ်င္ရ့ဲ
ရင္မွာျဖစ္တည္တ့ဲ
သမုဒယသစၥာ+ဒုကၡသစၥာ
ဘယ္သူမွ မေပးတ့ဲ တာ၀န္ကုိယ္တုိင္ယူထမ္း
အပူလႊမ္းတ့ဲ ဒီလူ “ငလြမ္း”မွာ
ေ၀ဒနာဆုိတာ ထမ္းထားသူသာ ေလးလံမွန္းသိပါေၾကာင္း
<<< ေရႊပလႅင္ေျခေတာ္ရင္းမွာ
ဒီကဗ်ာရွင္ ၀ပ္ဆင္းခြင့္ျပဳပါ သခင္>>>
ဒီည အိပ္စက္ေပ်ာ္ပါရေစသား ။ ။