လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Wednesday, March 18, 2009

{ဥေပကၡာ တြင္းနက္}

**အသိအမွတ္ျပဳ မခံရတ့ဲ ခံစားမႈ တခ်ိဳ ့တ၀က္
တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ရလာဒ္
ေသြးပ်က္မတတ္ပါဘဲ…….။
***ယုံၾကည္မႈ ကင္းမ့ဲခံရတ့ဲ ရင္ခုန္သံမ်ား
၀ုိးတ၀ါး
ရူးသြပ္သြားႏုိင္တယ္…………။
***သံသယ စြဲခ်က္ေတြၾကား
သကၠရာဇ္မ်ားစြာကုိ ငါ
ခါးသက္စြာ နင္းျဖတ္
ဘာ ျပစ္မႈ နဲ႔ ကြက္မ်က္တာလဲကြယ္..
ရင္ခုန္သံ သစၥာကုိ တြယ္ဖက္
ဥေပကၡာတြင္းနက္မွာ..
ပစ္ခ်ရက္လုိက္တာကြယ္
ျမတ္ႏုိးလုိ႔ ဦးညြတ္တာ
ရလာဒ္က
ရူးသြပ္ဖုိ႔မွ မဟုတ္တာပဲ………..
***ၾကိဳတင္ထင္မထားဘူး
ဘာကုိ ျငဳိျငင္ကာ အျမင္မွားတာလဲကြယ္……..
*** “အခ်စ္ရဲ့ ရနံ႔ ေမႊးပ်ံ့ခြင့္ရွိပါရေစ”
ဆုသစၥာပန္တည္ခ့ဲေပမယ့္
သူ႔ ေမတၱာမခံရေလေတာ့
ဒီ လူ
ဥေပကၡာေရွ႔ေမွာက္ေတာ္မွာ
~~~~ပစ္ခ်ရက္လုိက္တာ ေကာင္မေလးရယ္~~~~~
ၾကိဳတင္ထင္မထားဘူး
ဘာကုိ ျငဳိျငင္ကာ အျမင္မွားတာလဲကြယ္……