လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Wednesday, November 26, 2008

ေ၀ဒနာသံစဥ္<4>

{နတ္သမီးကဗ်ာ}
အလြမ္းေတြကုိ ကုစားေပးတယ္ လမင္းေလး
ရင္ခြင္ကုိလည္း ေအးျမမႈေပးတယ္
ကဗ်ာေရးတ့ဲ ဒုိင္ယာရီ ေ၀ဒနာျပခန္းလည္း
လမ္းတ၀က္မွာ အဆုံးသတ္ေစသူ
ရင္ခုန္ နတ္သမီးေလး………….
ေရွ႔ဆက္သာယာဖုိ႔ပဲ ဖန္ဆင္းေပးသြားတ့ဲ
တည္ျငိမ္ခံစားမႈတုိ႔ ႏုိးထလာျပီမုိ႔
ဒဏ္ရာ သမုိင္းမ်ားေတာ့ ရုိင္းပ်ေစျပီးေပါ့
ဒီမွာ အဆုံးသတ္လုိ႔ ခ်န္ပစ္ခ့ဲမယ္
အလြမ္းကဗ်ာ
က်န္ရစ္ခ့ဲေပါ့ အတိတ္ေဟာင္းမ်ားၾကား
ငါ ေရွ့ဆက္သြားမယ့္
အနမ္းမ်ားနဲ႔ ေရႊခရီး
သာယာျခင္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္
နတ္သမီးကဗ်ာ………
ကာရန္မညီ ရင္ခုန္ျခင္းရ့ဲ အနမ္းသံစဥ္သစ္
အရာရာကုိ ပ်ိဳမ်စ္သြားတယ္
က်က္သေရတင့္လုိ႔ ၾကိဳလင့္ရတ့ဲ အရုဏ္ဦး
ကုိယ့္အတြက္
ရင္ခြင္ဦးပဲ……..
ထာ၀စဥ္လင္းလတ္ေတာက္ပေငြလမင္း
ကုိယ့္ ကယ္တင္ျခင္းေပါ့
ရွင္သန္ျခင္းအတြက္
တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သူလား
ကုိယ့္ရ့ဲ
ကဗ်ာ နတ္သမီးတပါး……….။ ။