လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Wednesday, November 26, 2008

ေ၀ဒနာသံစဥ္<2>

{လမ္းျပၾကယ္}
မသိစိတ္နဲ႔ မွားယြင္းေနခ်ိ္န္ေလး
လူငယ္စဥ္မုိ႔ စိတ္ထက္တယ္
လမ္းမွားေလ်ာက္လွမ္းရင္း
ပန္းတုိင္ေ၀းလြင့္ မ်က္စိလည္ေနဆဲ….
ဘ၀ ဆုိးသြမ္းခ်က္က ကမ္းကုန္ေနျပီမုိ႔
………………
မေမွ်ာ္လင့္မိဘူး
အမွတ္တမ့ဲ ေတြ႔ရွိတယ္
ဘယ္သူေစလႊတ္သလဲ?
ေတာက္ပမႈနဲ႔ လမ္းမွန္ေဖာ္ေဆာင္ေပး
ကုိယ့္ဘ၀ရ့ဲ လမ္းျပၾကယ္စဥ္ေလး………
ဘယ္ေတာ့မွ မေမွးမွိန္ေစခ်င္ဘူး
အခါမေရြးေတာက္ပေပးပါ
ရင္မွာ ျပင္းပ်လြန္းတ့ဲ ဒီဆႏၵ
ထာ၀စဥ္ မေပ်ာက္ေစႏုိင္ပါဘူး……..
ၾကင္နာသူက
ရူးသြပ္ေစျပီ……..
အေနေ၀းလည္း အေ၀းမွာ မေနခ်င္သူမုိ႔
နီးစပ္ခြင့္ေပးပါ
မင္းရင္ခြင္မွာ ထာ၀စဥ္ေမွးစက္ ခုိ၀င္ခ်င္ပါရ့ဲ
……..
မွန္းဆ တမ္းတ လြမ္းရေနတယ္ေဟ့
ကုိယ့္ ဘ၀ရ့ဲ လမ္းျပၾကယ္စင္……..ေရ…..