လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Sunday, October 5, 2008

{ငါ့ရ့ဲ မနက္ဖန္ နိမိတ္}

ေ၀ဒနာထီး ထမ္း
ေသာက လမ္းေလွ်ာက္
ဘ၀ တစ္၀က္ကုိေတာက္ေလာင္ေတာ့
ငါ စဥ္းစားမိတယ္….
ငါ့ သြားရာလမ္းတေလ်ာက္
ငါ့ေရွ႔မွာ
လူတစ္ေယာက္
အခ်စ္ကုိ ဒူးေထာက္ခ့ဲဖူးတယ္……..
ငါ့ရ့ဲ မနက္ဖန္နိမိတ္
အတိတ္ကုိ ရုိက္ႏွက္ဆစ္ေစးစရာမလုိဘူး
ငါက
အတုျမင္ အတတ္သင္,တတ္တ့ဲေကာင္………
25.10.2005