လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Thursday, October 30, 2008

{“က်ဆုံးခန္း”}

ေတြ႔ျဖစ္မယ္ဆုိတာ
က်ိန္းေသလုိ႔လား?
ေမွ်င္လင့္ခ်က္ေတြကုိေတာ့ မေပးပါနဲ႔
လူမုိက္ေတြက ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္တ့ဲ
လူလိမၼာေတြက ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရွာေဖြၾကတယ္တ့ဲ
ကၽြန္ေတာ္ မေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ဘူးဗ်ာ
လူမုိက္ မလုပ္ခ်င္ဘူး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မေပးပါန႔ဲ………..
သူ………..
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မေပးခ့ဲပါဘူး
ငါ ဘာေၾကာင့္ေမွ်ာ္လင့္တတ္ေနျပီး
ဘာေၾကာင့္ လူမုိက္ျဖစ္ေနပါလိမ့္?
ေနရာတုိင္းမွာ
ဦးေႏွာက္ကုိ ေရွ႔တန္းတင္ခ့ဲတာ
ဒီ တုိက္ပြဲမွာ
ငါ မတုိက္ခင္က
က်ဆုံးသြားတယ္……..
အေၾကာင္းျပခ်က္မ့ဲစြာ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ရင္ခုန္သံ အကၡရာမွာ
ကၽြန္ေတာ္က
သရ,ကုိ ရူးသြပ္လုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဓားသြားကုိ ကုိက္တ့ဲ
လူမုိက္……….
29.9.2008