လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Thursday, October 30, 2008

{ရင္ထက္ အကၡရာ}

သရ, မပါရင္ ေ၀ါဟာရတစ္ခု တည္ေဆာက္လုိ႔ မရသလုိပါပဲ
ရင္ထဲက ခံစားခ်က္တခုကုိ
အလကၤာန႔ဲ ကဗ်ာဖြဲ႔ဖုိ႔
ဗ်ည္း,သရ{အကၡရာ}လုိတယ္….။
ကဗ်ာေတြ အမ်ားၾကီးေရးခ့ဲဖူးတယ္
ဘ၀ကုိ တစ္ေယာက္ထဲ ရင္ဆုိင္ ရုန္းကန္ခဲ့တယ္
ဘာရွိရွိ မရွိရွိ ျဖစ္တယ္ဆုိတ့ဲ ခံယူခ်က္န႔ဲေပါ့
အခုေတာ့
သိလုိက္ရျပီ………..
ဘ၀ နဲ႔ ကဗ်ာ ကာရံညီလွပဖုိ႔
သရ, မရွိလုိ႔ မျဖစ္ဘူး……..
ဘ၀ဆုိတာကလည္း သမုိ္င္းေၾကာင္းေတာ့ ရွိၾကစျမဲ
ကဗ်ာဆုိတာကလည္း ရာဇ၀င္ေတာ့ ရွိၾကစျမဲ
ဒီ ရင္ခြင္မွာေတာ့
အရင္က အကၡရာ မတင္ခ့ဲဖူးဘူး…….
ရုိးစင္းစြာ ၀န္ခံရရင္
သရ , ဆုိတာကုိ သိရခ်ိန္
ဘ၀နဲ႔ ကဗ်ာ အတြက္
သရ , မရွိလုိ္႔ မျဖစ္ဘူး……..
အဓိပၸာယ္ရွိဖုိ႔ အတြက္
သရ, ကုိ ရင္ထက္ အကၡရာတင္တယ္……..
တကယ္ပါ
ကုိယ္ဟာ
ဗ်ည္း, ဆုိရင္
မင္း [သရ]ကုိ မွီခုိ ျပီး
ရွင္သန္ရသူပါ……..
သရ, ဆုိတာ မရွိခ့ဲရင္ ဗ်ည္းဟာ အဓိပၸာယ္မ့ဲသူေပါ့………။။
29.9.2008