လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Thursday, October 30, 2008

{ကလ်ာသက္ဦး}

ကလ်ာသက္ဦး ရင္ခြင္ဦးမုိ႔
ငါရူးသြပ္မိ ရင္တြင္းထိေပါ့
စြဲျငိဒဏ္ရာ မေျဖသာဘူး
ေ၀းကြာခ်ိန္ေလး ငါငုိေၾကြးတယ္
ပူေဆြးက်န္ရစ္ ငါ့အခ်စ္ကုိ
ရင္ႏွစ္စာနာ ျပန္ခ်စ္ပါလွည့္
ကလ်ာသက္ဦး ရင္ခြင္ဖူး…………..။ ။