လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Friday, October 31, 2008

{၀ိညာဥ္ တခုရ့ဲ ရႈိက္သံ}

လမင္းထြန္းညွိလုိ႔ လင္းလတ္လွပသြားတ့ဲ ေကာင္းကင္
အမွတ္တမ့ဲဆုိရင္
မခံစားခ်င္ဘူး
တခဏတာ အတြက္ဆုိရင္
မျမတ္ႏုိးခ်င္ဘူး
ဒီလုိပါပဲ
ေပါ့ပ်က္ပ်က္ဆုိတ့ဲ အရာက
အခ်ိန္တန္ရင္
ပဲ့ကုိင္ျဖစ္သြားတတ္သလား?
ထင္မွတ္မထားတ့ဲ အရာက
ဘာလုိ႔ ၾကီးမားတ့ဲ အဓိပၸယ္ျဖစ္ေနရတာလဲ?
ေမာ္ဒန္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ဆုိျပီး
ကာရံ မလုိဘူးလုိ႔
သတ္မွတ္ထားပါသလား?
အ ကၡရာေတြကုိ
ပန္ဆင္မယ့္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္
သရ, မပါရင္ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး………
ကဗ်ာေတြထဲမွာ
အမွတ္တမ့ဲ ခံစားခ်က္ေတြ
သရ,ပါသြားတယ္ ဆုိရင္
ျပည့္စုံၾကီးမားတ့ဲ အဓိပၸာယ္ရွိျပီ…….
ျဖည့္ကြက္ တခုရ့ဲ
အလုိအပ္ဆုံး အရာတခုက
အဓိပၸာယ္ရွိျခင္း ....လုိ႔ ထင္တယ္
လဲက်သြားရင္ေတာင္………
လြတ္က်သြားရင္ေတာင္……
၀ိညာဥ္တစ္ခုလုံး မရႈမလွ လြင့္စင္သြားတယ္ ဆုိရင္ေတာင္……..
ငါ မင္းကုိ ခ်စ္တယ္……