လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Thursday, October 30, 2008

{ရင္ထဲက ကဗ်ာ ကလ်ာသက္ဦး}

ႏွလုံးသားရဲ့ အႏွစ္သာရ
ရင္ခြင္ရဲ့ ခုိလႈံရာ
အၾကင္နာရ့ဲ သေႏၶ
ငါ့ဘ၀ အတြက္
ငါ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့တယ္ ……..
ရင္ထဲက ကဗ်ာျမတ္ထူး
အခ်စ္ရဆုံး
<><>ကလ်ာသက္ဦး<><>