လြမ္းဇာနည္ မွ ၾကိဳဆုိပါ၏

welcome  Comments
ေ၀ဒနာ ဆုိတာ ရင့္က်က္သည္းထန္လာရင္ အႏႈိင္းမ့ဲ အလွျဖစ္သြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ရူးသြပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚတယ္….

Sunday, October 5, 2008

{ရင္ေၾကြသံ}

ၾကိဳတင္သိေနႏွင့္ခ့ဲတ့ဲ မနက္ဖန္ခရီးဟာ
ခြဲခြာမႈ သေကၤတေတြနဲ႔ မုိ႔
ဘယ္သူေပ်ာ္ႏုိင္မွာလည္းကြယ္………
ပန္ဆု မဟုတ္ခ့ဲတ့ဲ
အဲဒီ ခြဲခြာမႈကုိ
ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရတ့ဲ စီရင္ခ်က္ဆုိရင္
ငါ ပယ္ဖ်က္ခ်င္လုိက္တာ……….
ခ်န္ပစ္ခ့ဲသူနဲ႔ က်န္ရစ္ခ့ဲသူ
ကုိယ္စီ သတိရ လြမ္းဆြတ္ၾကမယ္ဆုိတာ
မေျပာလည္းသိတ့ဲ
ရင္တြင္းျဖစ္ေတြေပါ့………..
ဆုံဆည္းမႈရ့ဲ ခြဲခြာျခင္းဆုိတာ
၀မ္းနည္းမႈထဲမွာ
အနက္ရႈိင္းဆုံးတ့ဲေလ……..
ငါ သိပါတယ္
ကံၾကမၼာ မ်က္လွည့္ျပရင္
ငါ႔ မ်က္ရည္ေတြက မုိးရာသီန႔ဲ အျပိဳင္ေပါ့….
ငါ႔ကုိ ကံၾကမၼာမ်က္လွည့္ျပေနျပီ……..
ကံၾကမၼာ ရ့ဲ မ်က္လွည့္စက္ကြင္းမွာ
ငါ အလင္းမရခ်င္ဘူး…………
သူငယ္ခ်င္းေရ…………….